De vrouwen van het Grand Hôtel

Zomerstorm

Brieven van vroeger

Het grote huis

Ga als een rivier

De plantage

Vrij stroomt de rivier

De verborgen tuin

De laatste libelle

Al mijn geheimen